Analizujemy ruch i zachowanie

Weryfikacja bieżącej implementacji i konfiguracji Google Analytics / Google Tag Manager, identyfikacja problemów, rekomendacje dotyczące ulepszenia.

Co robimy?

 • Ustalamy jakie najważniejsze cele ma spełniać projekt.
 • Analizujemy czy narzędzia zostały poprawnie wdrożone i skonfigurowane. Rekomendujemy odpowiednie narzędzia jeżeli nie zostały jeszcze wdrożone. 
 • Oznaczamy poprawnie i raportujemy najważniejsze cele projektu np. wypełnienie formularza lub osiągnięcie danej strony.
 • Tworzymy raporty przepływu ruchu przez serwis.

Co dostajesz?

 • Analizę obecnego stanu implementacji i konfiguracji narzędzi analitycznych.
 • Raport z najważniejszymi miejscami serwisu wraz z rekomendacjami wymaganych poprawek.
 • Wdrożenie odpowiednich narzędzi do mierzenia ustalonych celów.

Rezultaty

 • Analiza konta Google Analytics lub ewentualne wdrożenie i konfiguracja.
 • Analiza kontakt Google Tag Manager wraz z konfiguracją.
 • Identyfikacja problemów na stronie wraz z opisem wpływu na realizacje celi.
 • Rekomendacje poprawek i zmian.